Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ultnodiging tot bet indienen van voorstellen onder het specifiek programma "Bevestiging van de internationale rol van het communautaire onderzoek" - INCO A5 (INCO 2), 1998-2002
FP5

Ultnodiging tot bet indienen van voorstellen onder het specifiek programma "Bevestiging van de internationale rol van het communautaire onderzoek" - INCO A5 (INCO 2), 1998-2002

Funded under: FP5-INCO 2

Download application/msword (21504)

Record Number: 1363 / Last updated on: 1999-12-15
Category: call