Community Research and Development Information Service - CORDIS

FP5

Ansökningsomgång för det särskilda programmet "Att bekräfta gemenskapsforskningens internationella roll" - INCO A5 (INCO 2), 1998-2002

Funded under: FP5-INCO 2

Download application/msword (21504)

Record Number: 1363 / Last updated on: 1999-12-15
Category: call