Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ansökningsomging inom ramen för det särskilda programmet förbättring ay den mänskliga forskningspotentialen samt den socioekonomiska kunskapsbasen - Descartes-priset (IMPROVING), 1998-2002
FP5

Ansökningsomging inom ramen för det särskilda programmet förbättring ay den mänskliga forskningspotentialen samt den socioekonomiska kunskapsbasen - Descartes-priset (IMPROVING), 1998-2002

Funded under: FP5-HUMAN POTENTIAL

Download application/pdf (28254)

Record Number: 1364 / Last updated on: 1999-12-15
Category: call
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top