Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ultnodiging tot bet indienen van voorstellen onder het specifiek programma Verhoging van het menselijk onderzoekpotentieel en verdieping van de fundamentele kennis op sociaal-economisch gebied - Wetenschappelijke bijeenkomsten(IMPROVING), 1
FP5

Ultnodiging tot bet indienen van voorstellen onder het specifiek programma Verhoging van het menselijk onderzoekpotentieel en verdieping van de fundamentele kennis op sociaal-economisch gebied - Wetenschappelijke bijeenkomsten(IMPROVING), 1

Funded under: FP5-HUMAN POTENTIAL

Download application/pdf (36235)

Record Number: 1369 / Last updated on: 1999-12-15
Category: call