Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ansökningsomging inom ramen för det särskilda programmet förbättring ay den mänskliga forskningspotentialen samt den socioekonomiska kunskapsbasen - Vetenskapskonferenser på hög nivå (IMPROVING), 1998-2002
FP5

Ansökningsomging inom ramen för det särskilda programmet förbättring ay den mänskliga forskningspotentialen samt den socioekonomiska kunskapsbasen - Vetenskapskonferenser på hög nivå (IMPROVING), 1998-2002

Funded under: FP5-HUMAN POTENTIAL

Download application/pdf (36235)

Record Number: 1369 / Last updated on: 1999-12-15
Category: call