Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ansökningsomgång för det särskilda programmet inom 'Ett användarvänligt informationssamhälle' och inom 'Konkurrenskraftig och hållbar tillväxt inom intelligenta tillverkningssystem-IMS' (IST-GROWTH), 1998-2002
FP5

Ansökningsomgång för det särskilda programmet inom 'Ett användarvänligt informationssamhälle' och inom 'Konkurrenskraftig och hållbar tillväxt inom intelligenta tillverkningssystem-IMS' (IST-GROWTH), 1998-2002

Funded under: FP5-IST

Download application/pdf (43301)

Record Number: 1370 / Last updated on: 1999-12-15
Category: call
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top