Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Naar een Europese onderzoeksruimte. Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's - COM(2000) 6

Download application/pdf (315340)

Record Number: 1372 / Last updated on: 2000-01-21
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top