Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Mott ett europeiskt område för forskningsverksamhet. Kommissionens meddelande till Rådet, Europarlamentet, Ekonomiska och Sociala Kommittén och Regionkommittén - COM(2000) 6

Download application/pdf (315340)

Record Number: 1372 / Last updated on: 2000-01-21
Category: comDocument