Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Särskilt program för forskning, teknisk utveckling, inbegripet demonstration, som skall genomföras av Gemensamma forskningscentrat (GFC) genom direkta åtgärder (1998-2002)
FP5

Särskilt program för forskning, teknisk utveckling, inbegripet demonstration, som skall genomföras av Gemensamma forskningscentrat (GFC) genom direkta åtgärder (1998-2002)

Funded under: FP5

Download application/pdf (80364)

Record Number: 1373 / Last updated on: 2000-01-25
Category: poli