Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Särskilt program för forskning och utbildning som skall genomföras av Gemensamma forskningscentret genom direkta åtgärder för Europeiska atomenergigemenskapen (1998-2002)
FP5

Särskilt program för forskning och utbildning som skall genomföras av Gemensamma forskningscentret genom direkta åtgärder för Europeiska atomenergigemenskapen (1998-2002)

Funded under: FP5

Download application/pdf (53495)

Record Number: 1374 / Last updated on: 2000-01-25
Category: poli