Community Research and Development Information Service - CORDIS

FP5

Arbetsprogram för FoTU-verksamhet till stöd för Konkurrenskraftig och hållbar tillväxt, 1998-2002" (Arbetsprogrammet 2000)

Funded under: FP5-GROWTH

Download application/pdf (363972)

Record Number: 1379 / Last updated on: 2000-02-02
Category: work