Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ansökningsomgång för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet för forskning, teknisk utveckling och demonstration inom området "Konkurrenskraftig och hållbar tillväxt, 1998-2002 (Ansökningsomgångens referens: Growth 2
FP5

Ansökningsomgång för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet för forskning, teknisk utveckling och demonstration inom området "Konkurrenskraftig och hållbar tillväxt, 1998-2002 (Ansökningsomgångens referens: Growth 2

Funded under: FP5-GROWTH

Download application/pdf (28061)

Record Number: 1380 / Last updated on: 2000-02-10
Category: call