Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ultnodiging tot bet indienen van voorstellen onder het specifiek programma Verhoging van het menselijk onderzoekpotentieel en verdieping van de fundamentele kennis op sociaal-economisch gebied - Bevorderen van de socio-economische kennis
FP5

Ultnodiging tot bet indienen van voorstellen onder het specifiek programma Verhoging van het menselijk onderzoekpotentieel en verdieping van de fundamentele kennis op sociaal-economisch gebied - Bevorderen van de socio-economische kennis

Funded under: FP5-HUMAN POTENTIAL

Download application/pdf (38335)

Record Number: 1381 / Last updated on: 2000-02-10
Category: call