Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ansökningsomging inom ramen för det särskilda programmet förbättring ay den mänskliga forskningspotentialen samt den socioekonomiska kunskapsbasen - Förbättring av den socioekonomiska kunskapsbasen
FP5

Ansökningsomging inom ramen för det särskilda programmet förbättring ay den mänskliga forskningspotentialen samt den socioekonomiska kunskapsbasen - Förbättring av den socioekonomiska kunskapsbasen

Funded under: FP5-HUMAN POTENTIAL

Download application/pdf (38335)

Record Number: 1381 / Last updated on: 2000-02-10
Category: call