Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ansökningsomging inom ramen för det särskilda programmet förbättring ay den mänskliga forskningspotentialen samt den socioekonomiska kunskapsbasen - Åtgärder för att öka allmänhetens medvetenhet om vetenskap och teknik
FP5

Ansökningsomging inom ramen för det särskilda programmet förbättring ay den mänskliga forskningspotentialen samt den socioekonomiska kunskapsbasen - Åtgärder för att öka allmänhetens medvetenhet om vetenskap och teknik

Funded under: FP5-HUMAN POTENTIAL

Download application/pdf (33083)

Record Number: 1382 / Last updated on: 2000-02-10
Category: call