Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ansökningsomgång för FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet för forskning, teknisk utveckling och demonstration inom området "Livskvalitet och förvaltning av levande resurser, 1998-2002 (1999/C 361/06)"
FP5

Ansökningsomgång för FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet för forskning, teknisk utveckling och demonstration inom området "Livskvalitet och förvaltning av levande resurser, 1998-2002 (1999/C 361/06)"

Funded under: FP5-LIFE QUALITY

Download application/pdf (154994)

Record Number: 1383 / Last updated on: 2000-02-10
Category: call