Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Extra ansökningsomgång för indirekta åtgärder som berör system och tjänster för självständigt boende inom det särskilda programmet för forskning, teknisk utveckling och demonstration om ett användarvänligt informationssamhälle (1998-2002)
FP5

Extra ansökningsomgång för indirekta åtgärder som berör system och tjänster för självständigt boende inom det särskilda programmet för forskning, teknisk utveckling och demonstration om ett användarvänligt informationssamhälle (1998-2002)

Funded under: FP5-IST

Download application/pdf (32543)

Record Number: 1385 / Last updated on: 2000-03-23
Category: call
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top