Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Vuoden 2000 työohjelma: Tietoyhteiskunnan tekniikat. Viidennen puiteohjelman mukainen tutkimusta, teknologista kehittämistä ja esittelyä koskeva ohjelma
FP5

Vuoden 2000 työohjelma: Tietoyhteiskunnan tekniikat. Viidennen puiteohjelman mukainen tutkimusta, teknologista kehittämistä ja esittelyä koskeva ohjelma

Funded under: FP5-IST

Download application/pdf (2532470)

Record Number: 1387 / Last updated on: 2000-03-23
Category: work