Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ansökningsomging inom ramen för det särskilda programmet förbättring ay den mänskliga forskningspotentialen samt den socioekonomiska kunskapsbasen - Strategisk analys av särskilda politiska frågor
FP5

Ansökningsomging inom ramen för det särskilda programmet förbättring ay den mänskliga forskningspotentialen samt den socioekonomiska kunskapsbasen - Strategisk analys av särskilda politiska frågor

Funded under: FP5-HUMAN POTENTIAL

Download application/pdf (38231)

Record Number: 1389 / Last updated on: 2000-03-23
Category: call
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top