Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ansökningsomgång för FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet inom området "Att bekräfta gemenskapsforskningens internationella roll" (1998-2002) - INCO-DEV
FP5

Ansökningsomgång för FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet inom området "Att bekräfta gemenskapsforskningens internationella roll" (1998-2002) - INCO-DEV

Funded under: FP5-INCO 2

Download application/pdf (39838)

Record Number: 1392 / Last updated on: 2000-03-23
Category: call