Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ansökningsomgång avseende förberedande åtgärder för att främja användningen av europeiskt digitalt innehåll på de globala näten (eContent)
FP5

Ansökningsomgång avseende förberedande åtgärder för att främja användningen av europeiskt digitalt innehåll på de globala näten (eContent)

Funded under: FP5

Download application/pdf (13107)

Record Number: 1400 / Last updated on: 2000-04-21
Category: call