Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ansökningsomgång för en indirekt FoTU-åtgärd inom det särskilda programmet för forskning, teknisk utveckling och demonstration om ett användarvänligt informationssamhälle (1998 -2002) RN1- IST Call
FP5

Ansökningsomgång för en indirekt FoTU-åtgärd inom det särskilda programmet för forskning, teknisk utveckling och demonstration om ett användarvänligt informationssamhälle (1998 -2002) RN1- IST Call

Funded under: FP5-IST

Download application/pdf (15121)

Record Number: 1409 / Last updated on: 2000-05-16
Category: call
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top