Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ansökningsomgång för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet för om förbättring av den mänskliga forskningpotentialen samt den socioekonomiska kunskapsbasen. Stödåtgärder Ansökningsomgångens referens: IHP - ACCO - 00
FP5

Ansökningsomgång för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet för om förbättring av den mänskliga forskningpotentialen samt den socioekonomiska kunskapsbasen. Stödåtgärder Ansökningsomgångens referens: IHP - ACCO - 00

Funded under: FP5-HUMAN POTENTIAL

Download application/pdf (34390)

Record Number: 1410 / Last updated on: 2000-06-14
Category: call