Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ansökningsomgång för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet för forskning, teknisk utveckling och demonstration inom området lmKonkurrenskraftig och hållbar tillväxtl-Ansökningsomgångens referens: Growth June 2000
FP5

Ansökningsomgång för indirekta FoTU-åtgärder inom ramen för det särskilda programmet för forskning, teknisk utveckling och demonstration inom området lmKonkurrenskraftig och hållbar tillväxtl-Ansökningsomgångens referens: Growth June 2000

Funded under: FP5-GROWTH

Download application/pdf (36046)

Record Number: 1433 / Last updated on: 2000-06-23
Category: call
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top