Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ansökningsomgång för indirekta FoTU-åtgärder inom det särskilda programmet för forskning, teknisk utveckling och demonstration om ett användarvänligt informationssamhälle (1998-2002) - IST-programmet
FP5

Ansökningsomgång för indirekta FoTU-åtgärder inom det särskilda programmet för forskning, teknisk utveckling och demonstration om ett användarvänligt informationssamhälle (1998-2002) - IST-programmet

Funded under: FP5-IST

Download application/pdf (22884)

Record Number: 1438 / Last updated on: 2000-08-21
Category: call