Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Totstandbrenging van de "Europese onderzoekruimte": oriëntaties voor de activiteiten van de Unie op het gebied van onderzoek (2002-2006). Mededeling van de Commissie - COM(2000) 612
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top