Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Genomförandet av "ett europeiskt område för forskningsverksamhet": riktlinjer för unionens åtgärder inom forskning (2002�2006). Kommissionens meddelande - KOM(2000) 612
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top