Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Regionsudvalgets Udtalelse af den 12. april 2000 om Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - "Mod et europæisk forskningsrum" (KOM(2000) 6 endelig udg.)

Download application/msword (20480)

Record Number: 1555 / Last updated on: 2000-10-24
Category: poli
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top