Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Det Økonomiske og Sociale Udvalgs Udtalelse om Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget - Mod et europæisk forskningsrum (KOM(2000) 6 endelig udg.)
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top