Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Talous- ja sosiaalikomitean Lausunto aiheesta Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle Kohti eurooppalaista tutkimusaluetta KOM(2000) 6 lopullinen
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top