Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Talous- ja sosiaalikomitean Lausunto aiheesta Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle Kohti eurooppalaista tutkimusaluetta KOM(2000) 6 lopullinen

Download application/msword (77824)

Record Number: 1556 / Last updated on: 2000-10-24
Category: poli