Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Betaenkning om meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: Mod et europæisk forskningsrum (KOM(2000) 6 - C5-0115/2000 - 2000/2075(COS))

Download application/pdf (84219)

Record Number: 1557 / Last updated on: 2000-10-24
Category: poli