Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Verslag over de mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's "Naar een Europese onderzoekruimte" (COM(2000) 6 - C5-0115/2000 - 2000/2075(COS))

Download application/pdf (84219)

Record Number: 1557 / Last updated on: 2000-10-24
Category: poli
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top