Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Opfølgning, evaluering og optimering af den økonomiske og sociale virkning af forskning og teknologisk udvikling: fra det 5. rammeprogram til det 6. rammeprogram (initiativudtalelse)
FP6

Det Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om Opfølgning, evaluering og optimering af den økonomiske og sociale virkning af forskning og teknologisk udvikling: fra det 5. rammeprogram til det 6. rammeprogram (initiativudtalelse)

Funded under: FP6

Download application/msword (70656)

Record Number: 1564 / Last updated on: 2000-10-27
Category: poli