Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Uppföljning, utvärdering och optimering av FoTU-insatsernas ekonomiska och sociala verkan: Från femte till sjätte ramprogrammet" (yttrande på eget initiativ)
FP6

Yttrande från Ekonomiska och sociala kommittén om "Uppföljning, utvärdering och optimering av FoTU-insatsernas ekonomiska och sociala verkan: Från femte till sjätte ramprogrammet" (yttrande på eget initiativ)

Funded under: FP6

Download application/msword (70656)

Record Number: 1564 / Last updated on: 2000-10-27
Category: poli