Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Handledning för sökande del 1. Teknik för informationssamhället, IST-programmet (Ett användarvänligt informationssamhälle), 1998-2002. Slutlig utgåva september 1999
FP5

Handledning för sökande del 1. Teknik för informationssamhället, IST-programmet (Ett användarvänligt informationssamhälle), 1998-2002. Slutlig utgåva september 1999

Funded under: FP5-IST

Download application/pdf (198443)

Record Number: 1580 / Last updated on: 2000-12-07
Category: supp