Community Research and Development Information Service - CORDIS

FP5

Vejledning for forslagsstillere Del 1. INNOVATION & SMV�ER, 1998-2002. 03-1999

Funded under: FP5-INNOVATION-SME

Download application/pdf (222654)

Record Number: 1589 / Last updated on: 2000-12-13
Category: supp