Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Arbejdsprogram Del A: Miljø og bæredygtig udvikling. Program for Forskning, Teknologisk Udvikling og Demonstration under Femte Rammeprogram. Oktober 2000
FP5

Arbejdsprogram Del A: Miljø og bæredygtig udvikling. Program for Forskning, Teknologisk Udvikling og Demonstration under Femte Rammeprogram. Oktober 2000

Funded under: FP5-EESD

Download application/pdf (255102)

Record Number: 1600 / Last updated on: 2001-01-23
Category: work