Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Työohjelma Osa A: Ympäristö ja kestävä kehitys. Viidenteen puiteohjelmaan kuuluva tutkimuksen, teknologisen kehittämisen ja esittelyn ohjelma. Okakuuta 2000
FP5

Työohjelma Osa A: Ympäristö ja kestävä kehitys. Viidenteen puiteohjelmaan kuuluva tutkimuksen, teknologisen kehittämisen ja esittelyn ohjelma. Okakuuta 2000

Funded under: FP5-EESD
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top