Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Työohjelma Osa A: Ympäristö ja kestävä kehitys. Viidenteen puiteohjelmaan kuuluva tutkimuksen, teknologisen kehittämisen ja esittelyn ohjelma. Okakuuta 2000
FP5

Työohjelma Osa A: Ympäristö ja kestävä kehitys. Viidenteen puiteohjelmaan kuuluva tutkimuksen, teknologisen kehittämisen ja esittelyn ohjelma. Okakuuta 2000

Funded under: FP5-EESD

Download application/pdf (255102)

Record Number: 1600 / Last updated on: 2001-01-23
Category: work