Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Arbetsprogram Del A: Miljön och hållbar utveckling. Program för forskning, teknisk utveckling och demonstration under Femte ramprogrammet. Oktober 2000
FP5

Arbetsprogram Del A: Miljön och hållbar utveckling. Program för forskning, teknisk utveckling och demonstration under Femte ramprogrammet. Oktober 2000

Funded under: FP5-EESD

Download application/pdf (255102)

Record Number: 1600 / Last updated on: 2001-01-23
Category: work