Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Vuoden 2001 työohjelma: Tietoyhteiskunnan tekniikat (IST). Viidenteen puiteohjelmaan kuuluva Tutkimuksen, teknologisen kehittämisen ja esittelyn ohjelma
FP5

Vuoden 2001 työohjelma: Tietoyhteiskunnan tekniikat (IST). Viidenteen puiteohjelmaan kuuluva Tutkimuksen, teknologisen kehittämisen ja esittelyn ohjelma

Funded under: FP5-IST

Download application/pdf (532677)

Record Number: 1604 / Last updated on: 2001-01-29
Category: work