Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Vuoden 2001 työohjelma: Tietoyhteiskunnan tekniikat (IST). Viidenteen puiteohjelmaan kuuluva Tutkimuksen, teknologisen kehittämisen ja esittelyn ohjelma
FP5

Vuoden 2001 työohjelma: Tietoyhteiskunnan tekniikat (IST). Viidenteen puiteohjelmaan kuuluva Tutkimuksen, teknologisen kehittämisen ja esittelyn ohjelma

Funded under: FP5-IST
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top