Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Arbetsprogram för år 2001: Teknik för informationssamhället. Ett program för forskning, teknisk utveckling och demonstration under det femte ramprogrammet
FP5

Arbetsprogram för år 2001: Teknik för informationssamhället. Ett program för forskning, teknisk utveckling och demonstration under det femte ramprogrammet

Funded under: FP5-IST

Download application/pdf (532677)

Record Number: 1604 / Last updated on: 2001-01-29
Category: work
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top