Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Voorstel voor een Besluit van de Raad tot vaststelling van de nieuwe richtsnoeren betreffende het meerjarenprogramma ter bevordering van de internationale samenwerking in de energiesector (1998-2002) SYNERGY - COM(2001) 58

Download application/pdf (35487)

Record Number: 1607 / Last updated on: 2001-03-06
Category: comDocument