Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Förslag till Rådets Beslut om att fastställa nya riktlinjer för det fleråriga programmet för att främja internationellt samarbete inom energisektorn (1998-2002), Synergy-programmet - KOM(2001) 58

Download application/pdf (35487)

Record Number: 1607 / Last updated on: 2001-03-06
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top