Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Regionerna i den nya ekonomin. Riktlinjer för de innovativa åtgärderna inom ERUF för perioden 2000-2006. Meddelande från kommissionen. - KOM(2001) 60

Download application/pdf (153610)

Record Number: 1608 / Last updated on: 2001-03-06
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top