Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Ehdotus euroopan parlamentin ja Neuvoston päätös eurooppalaisen tutkimusalueen toteuttamista tukevasta euroopan yhteisön monivuotisesta tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja esittelyn puiteohjelmasta 2002�2006. - KOM (2001) 94

Download application/pdf (445537)

Record Number: 1609 / Last updated on: 2001-03-06
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top