Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende het meerjarenkaderprogramma 2002-2006 van de Europese Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling (...). - COM(2001) 94

Download application/pdf (445537)

Record Number: 1609 / Last updated on: 2001-03-06
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top