Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Förslag Europaparlamentets och Rådets beslut om Europeiska Gemenskapens fleråriga ramprogram 2002�2006 för verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration (...). - COM (2001) 94

Download application/pdf (445537)

Record Number: 1609 / Last updated on: 2001-03-06
Category: comDocument