Community Research and Development Information Service - CORDIS

FP5

Arbetsprogram 2001: Att förbättra den mänskliga forskningspotentialen samt den socioekonomiska kunskapsbasen. Upplaga mars 2001

Funded under: FP5-HUMAN POTENTIAL

Download application/pdf (157240)

Record Number: 1616 / Last updated on: 2001-04-11
Category: work