Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, [...] om de afsluttende vurderinger af det flerårige program til stimulering af udviklingen af en europæisk multimedieindholdsindustri [...]. - KOM(2001) 276

Download application/pdf (144816)

Record Number: 1641 / Last updated on: 2001-06-15
Category: comDocument