Community Research and Development Information Service - CORDIS

  • European Commission
  • CORDIS
  • Publications
  • Komission tiedonanto euroopan parlamentille, [...]Loppuarvioinnit yhteisön monivuotisesta ohjelmasta Euroopan multimediasisältöjen tuottajayritysten kehityksen tukemiseksi ja multimediasisältöjen [...]. - KOM(2001) 276

Download application/pdf (144816)

Record Number: 1641 / Last updated on: 2001-06-15
Category: comDocument
Follow us on: RSS Facebook Twitter YouTube Managed by the EU Publications Office Top